Kostol sv. Michala Archanjela


Historická pamiatka, ktorá od svojho vzniku (r.1755) prešla viacerými rekonštrukciami. Kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi stojí uprostred dediny, obrátený oltárom na východ. 
Na múre kostola je tabuľka a na nej nápis, ktorý v slovenskom preklade znie: " Pán Bytčianskeho hradu knieža Anton, súc horlivý čnosťou sa vyrovná svojim predkom z rodu Esterházy. Položil tento základný kameň, na ktorom spočíva táto svätyňa. "  
Vtedajší farár Ján Dubnický bol iniciátorom stavby kostola a jeho výstavbu financoval  Pavol Anton Esterházy s manželkou Annou Esterházyovou. 
Preto je aj na veži na kríži polmesiac, ktorý bol aj v erbe Esterházyovcov.
 
                                                                        
   KOSTOL SV.MICHALA ARCHANJELA