Tradície Veľkého Rovného

Minulosť každej obce je vždy spätá s mnohými tradíciami.  Množstvo zvykov, obradov a povier bolo súčasťou radostných i bolestných chvíľ, povinností každodenného života, či významných udalostí. Niektoré sa vďaka tradovaniu stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých významných udalostí v obci a pretrvávajú až dodnes. 

Tradície našej obce sa úspešne snažia udržiavať obe základné školy v našej obci. Pri príprave kultúrnych programov pri rôznych príležitostiach nezabúdajú na rovňanské piesne, tance, či známe scénky zo života drotárov. K nositeľom tradícií našej obce neodmysliteľne patrí folklórny súbor Rovňan, ktorého členmi sú i naši žiaci.

Zvykoslovie v obci Veľké Rovné

Drapačky 

Svadba

Narodenie dieťaťa

Smrť

Architektúra, klikni