Kaplnka v Hájku

 

Pochádza z 19. storočia avšak jej presný rok postavenia nám nie je známy. Vo výklenku na čelnej stene kaplnky je socha Božského srdca a nad dverami je kópia Murillovho obrazu Nepoškvrnenej. Kaplnka má malú vežičku a zvon, ktorý je pravdepodobne jedným zo štyroch zvonov zaobstaraných v roku 1926. Maľbu interiéru kaplnky uskutočnil Juraj Jelínek v roku 1968. Venovaná je Sedembolestnej Márii. V lunetách nad oknami sú mariánske symboly.

Kaplnka nie je ďaleko od centra obce a je prístupná viacerými cestami z rôznych častí obce. Príroda je tu naozaj krásna a miestni obyvatelia ju často navštevujú za účelom nielen modlitby, ale i oddychu a relaxu v lone krásnej prírody.